Podložky pod plovoucí podlahy

Mezi základní podlahu a laminátovou podlahu by měla být použita vhodná mezivrstva. Speciální podložky redukují zvuk kroků, vyrovnávají nepatrné nerovnosti podlahy a starají se u minerálních základů o nutnou ochranu před vlhkostí

Podložka pod podlahu - Egger

Rozdílné podklady

Mezi základní předpoklady pro pokládku laminátové podlahy je pevný, čistý, suchý a rovný podklad. Nerovnosti větší, než 2mm na 2m lati by měly být vyrovnány samonivelační stěrkou.

  • Při položení na cementový podklad a dlaždice musí být všechny nerovnosti vyrovnány.
  • U nově vystěrkovaných podkladů je nutné dodržet maximální přípustnou hodnotu vlhkosti podkladu.
  • Při položení na dřevěné a překližkové desky musí být všechny nerovnosti vyrovnány a uvolněná místa spodní konstrukce připevněna. Pokládka musí být provedena napříč k podélnému směru dřevěných desek.
  • Položení na kobercové podlahy by se nemělo kvůli pevnosti a z hygienického hlediska.
  • Pokládání na PVC a linoleové podklady se pokládá jen tehdy, jsou-li tyto podlahy pevně přilepené, nejsou zde žádná volná místa a není zde podlahové topení.