Co je to plovoucí podlaha?

OřechPlovoucí podlaha je ta, která není pevně spojena s podkladní vrstvou a okolními konstrukcemi a tedy na podkladu jen tak leží, čili „plave“. Výhodou je jednoduchá pokládka a jednoduché rozebrání a opravy.

Ale také záleží na konkrétním druhu. Některé plovoucí podlahy mají díly vzájemně k sobě slepené, jiné se spojují na tzv. zámek („click-clack“), který je rozebíratelný. V praxi se možnost rozebrání značně liší, méně kvalitní podlahy rozložíte třeba jen jednou, potom začnou zámky praskat nebo se uvolňovat.

Laminátová plovoucí podlaha - Ořech italský - vzhled

Mezi další nevýhody patří, že některé plovoucí podlahy mají vysoké hodnoty kročejového hluku a bývají na dotek dost studené, a to i v dobře vytopené místnosti a při podložení podlahy izolací. To však není dáno plovoucí podlahou jako takovou, ale spíše jejím konkrétním typem, tedy konstrukcí a materiálem.Tím se dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu, čím se plovoucí podlahy navzájem od sebe odlišují.

Nejlevnější laminátové jsou studené, kluzké, hlučné, s omezenou životností. Cena této podlahy je vždy velmi lákavá a na omezenou dobu se dá použít – např. pronájem. Existují samozřejmě i kvalitnější laminátové podlahy s delší životností a lepší konstrukcí, cena je ale pak pochopitelně vyšší. I zde platí, že jakmile se laminát jednou naruší, nedá se prakticky opravit a musí se vyměnit.

U plovoucí podlahy si musíme dát pozor na vodu a kapaliny. Malá vlhkost neuškodí, ale převržený kýbl už je trochu problém. Jestliže podlaha nasákne vodu, může nabobtnat, zkroutit se a může dojít k porušení spojů. Mokrá podlaha by se tedy měla vytírat vždy suchým hadrem, nebo tzv. spray-mopem. Pokud máte obavy z poškození podlahy vlivem vlhkosti, pořiďte si vinylovou plovoucí podlahu. Tento materiál vlivem vlhkosti nenabobtná a bez problémů snáší vlhkost.

Když vybíráme plovoucí podlahu, nestačí hodnotit pouze vzhled. Důležité jsou také mechanické a izolační vlastnosti, musíme také zvolit vhodnou zátěžovou třídu. Samostatnou kapitolou je pokládka – i kvalitní podlaha může být špatným položením znehodnocena.